Omítky Fasády - Postup provádění - vnitřní omítky

slide

Postup provádění - vnitřní omítky

Nabízíme tyto druhy omítek:

  • jednovrstvé vápenosádrové omítky
  • vápenocementová omítka + štuk
  • sádrové stěrky

Výhoda strojních omítek je, že se aplikují v jedné vrstvě rovnoměrně nástřikem na omítací plochu, směs  z omítačky má  stejnoměrnou konzistenci. Výhodou omítek na bázi sádry je produktivita při zpracování. Používáme  omítačky M-tec duo-mix, nebo  míchací a dopravní zařízení pod silem M-tec SMP. Použitím strojních omítek se z pohledu investora urychlí stavební práce. Obvykle je dům omítnut za 5-10 dnů, v závislosti na velikosti a členitosti omítané plochy. Jedná se vždy o jednovrstvé omítky, které jsou již podkladem pro konečnou povrchovou úpravu, u kterých tedy odpadá další povrchová úprava.

Nejběžněji je aplikována jednovrstvá vápenosádrová omítka  maxit ip23F. Skládá se z vápna, sádry, frakcí kameniva, vylehčovacích přísad a přísad pro zlepšení zpracovatelnosti.

Vlastnosti

  • jednovrstvá vápenosádrová omítka k filcování
  • jemně zrnitý povrch
  • pomáhá udržovat stabilní vlhkost v místnostech
  • na všechny únosné podklady, zdivo všeho druhu, beton.
  • vhodná i pro kuchyně a koupelny v domácnostech
  • doporučená tloušťka 10mm

Beton  a další hladké, málo nasákavé podklady předem natřeme penetrací maxit prim 2010.

Silně nasákavé materiály, např. HEBEL, XELLA předem opatříme penetrací maxit prim 2000.

Omítka pod obklady se provede také vápenosádrová, jen  povrch se zdrsní.

Nedílnou součástí  dodávky jsou omítkové profily a armovací tkanina na problematická místa a změny materiálu v podkladu.

Rohový profil se stranami z tahokovu pro snadné uchycení do omítky, vyráběné z pozinkovaného ocelového plechu. Používají se k ochraně a přesnému vytvoření hran.
Ukončovací a dilatační profily se používají se k přesnému ukončení a ohraničení omítek. Profily je možné využít k vytvoření dilatačních spár.
Speciální profil určený k dokonalému začištění a spojení omítky s okenními rámy. Plastový profil APU slouží k přesnému, kolmému a rovnému ukončení omítky. APU lišta se připevňuje na okrajovou plochu rámu u oken a dveří. Součástí profilu je odlamovaní část na kterou se připevňuje krycí igelitová fólie.

Zajímají Vás ceny vnitřních omítek?

Ceník omítek