Omítky Fasády - Anhydritové podlahy

slide

Anhydritové podlahy

Nabízíme anhydritové lité potěry Maxit které mají pojivo z čistě přírodního sedimentárního anhydritu těženého v dolech na  území  Německa. Přírodní anhydrit CaSO4 je zcela ekologický a zdravotně nezávadný materiál.

Nabízený anhydrit je v  suchém stavu v sile přivezen na místo stavby a následně v míchacím zařízení pod silem smíchán s vodou a maltovými hadicemi dopravován do objektu.

Vlastnosti námi používaného  anhydritového potěru:

  • vysoká kvalita povrchu, který není nutno dále přebrušovat a  stěrkovat, bez povrchových šlemů.
  • potěry mají vysokou pevnost v tahu za ohybu F=5-7 N/mm2, což umožňuje volit menší a ekonomičtější tlouštky vrstvy.
  • nabízený potěr má ve srovnání s konkurenčními vysokou tepelnou vodivost danou součinitelem tepelné vodivosti λ=1,83 W/mK.
  • další vynikající vlastností potěrů je minimální smrštivost  ≤0,1mm/m, minimální tepelná roztažnost a vysoké pH ≥8,0.
  • max. délka strany pole vytápěných potěrů je bez dilatace až 20m
Většina tuzemských dodavatelů anhydritu používají u potěrů převážně syntetický anhydrit, který vzniká jako vedlejší produkt při výrobě kyseliny fluorovodíkové, případně tzv. REA – anhydrit, který vzniká při odsiřování kouřových plynů tepelných elektráren.

Zajímají Vás ceny anhydritových podlah?

Ceník anhydritových podlah