Omítky Fasády - Zelená úsporám

slide

Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech.

V programu Nová zelená úsporám 2016 je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Nejčastější otázky

Poskytnutí podpory je navrhováno pro projekty na snižování energetické náročnosti rodinných domů..

Poskytnutí podpory je navrhováno pro projekty na snižování energetické náročnosti rodinných domů..

Pro opatření A – Snižování energetické náročnosti rodinných domů – čili jejich zateplování bude platit, že výše získané podpory bude ovlivněna kvalitou provedených opatření: čím lepší zateplení čili nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší dosažená míra podpory. Dle uvedeného budou dotace rozděleny do tří hladin, nejnižší úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění pro poskytnutí dotace bude 40 %. Sledovány však budou i další parametry, například hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy nebo hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění.

V případě, že původní hlavní lokální zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, bude s dotací na zateplení souviset povinná výměna tohoto zdroje za zdroj ekologický.