Omítky Fasády - Strojní omítky fasád

slide

Strojní omítky fasád

Na zdivo ze svisle děrovaných cihelných bloků např. POROTHERM,HELUZ, nebo Pórobetonu, které mají výborné tepelněizolační vlastnosti je nutné na doporučení výrobce zdiva aplikovat vnější omítky lehčené nebo tepelněizolační omítky se součinitelem tepelné vodivosti Λ max 0,13 W/mK. Povrchová vrstva se provádí z probarvených šlechtěných omítek.

Problematika vnějších omítek je o něco složitější než u vnitřních. Vnější omítky jsou totiž přímo vystaveny klimatickým vlivům, a proto tvoří určitý „nárazník“ proti působení vnějšího prostředí. Díky obrovským teplotním výkyvům v zimním i v letním období (během 24 hodin rozdíl teplot až 40 °C) jsou na fyzikální vlastnosti vnějších omítek kladeny vysoké nároky - musejí přenést tahy a tlaky od smrštění či roztažení vyvolaných změnou teploty, přenést napětí vznikající od teplotního spádu vzhledem k jejich tloušťce.

Vápenocementová lehčená jádrová omítka s vlákny je doporučená  pro zdivo z tepelněizolačních cihelných bloků Heluz, Porotherm, Pórobeton.  Například u zdiva Heluz Family 50 je Λ 0,082 W/mK, pro Heluz STI 49, STI 44 je Λ 0,105 W/mK, a další.

Maxit ip 190 SFL - vápenocementová lehčená jádrová omítka s vlákny

  • vápenocementová lehčená jádrová omítka s vlákny
  • omítka s extrémně nízkým vnitřním pnutím
  • lehčená EPS, perlitem a vyztužená vlákny
  • pro tepelně izolační zdivo a pórobeton s λ > 0.065 W/mK
  • nejbezpečnější omítka pro zdivo s nejvyššími tepelně izolačními vlastnostmi
  • omítka s minimálním rizikem trhlin, zrnitost do 1 mm

Tato  omítka   na základě přidaných vláken a nízkého E-modulu vykazují vysokou plastičnost. Všechny uvedené omítky provádíme z volně ložených směsí v silech.

Technická připravenost pro silo:
Připojení el. energie - 380V, jištění  25A typ B
Přípojka vody - (min. tlak 3,0 bary), nebo studna s čerpadlem  

Zajímají Vás ceny strojních omítek?

Ceník strojních omítek