Omítky Fasády - Postup provádění

slide

Postup provádění

1

Omítka se nanáší strojně stříkáním, stáhne a urovná se hliníkovou latí a po zatuhnutí se seřízne latí a strhne škrabákem. Po provedení jádra je nutné dodržet časový odstup před aplikací finální omítky. Na vyschnutí jádra je třeba počítat s 1mm omítky = jeden den schnutí.

2

V mezičase se provedou klempířské práce, např. oplechování parapetů, dále se finálně natřou dřevěné prvky, případně se provede podbití, pokud je zvoleno vodorovné podbití.

3

Celoplošné armovaní se neprovádí, jsou-li dodrženy stanovené podmínky. Viz technický list omítky maxit 190 SFL.

4

Následuje penetrace jádra nátěrem doporučeným od výrobce omítkových směsí. Po vyschnutí se výrazně snižuje a sjednocuje nasákavost jádrových omítek.

5

Zhruba po 12 hodinách po  v závislosti na teplotě a počasí, se může natahovat probarvená omítka tloušťky 2mm. Šlechtěná omítka    může být buď silikonová, silikátová, nebo akrylátová. V zásadě se ale akrylátová omítka, z důvodu menší paropropustnosti, na jádrové omítky nedoporučuje. Standardně nabízíme omítku silikonovou.

6

Součástí systému je samozřejmě použití rohových profilů, soklového ukončovacího profilu a APU lišt PROTEKTOR 9mm.

Fasáda