Omítky Fasády - Cenik Zateplení

slide

Cenik Zateplení

Konečná cena zateplovacího systému je závislá na mnoha faktorech, zejména na:

 • volba materiálu (EPS bílý, EPS šedý, minerální vlna, difůzně otevřené fasádní desky na polystyrenové bázi).
 • tloušťka izolantu.
 • rovinnost podkladu a současný stav podkladu
 • náročnost montáže ETICS - členitost fasády, množství oken, římsy, balkony, apod.
 • výběr finální omítky - zrnitost, na bázi silikonu, silikátu, akrylát.

Příklad:

Aktuální cena za provedení  zateplovacího systému s izolantem z EPS 70F tl. 10cm je jen 985 Kč!

Uvedená cena neobsahuje DPH a lešení. 

Získat nezávaznou kalkulaci zateplení

Ceník strojních omítek fasád

Cena vnitřních omítek se odvíjí od zvolené tloušťky materiálu, místa stavby, plochy omítek, podkladu pro omítání, barevnosti fasády,  nebo složitosti objektu.

Účtuje se vždy čistá plocha omítek s odečtenými otvory.  Smluvená cena je bez dalších příplatků.

Cena za stěny nebo ostění je stejná.

Odlišná cena je při provádění  na materiály VELOX, DURISOL, apod.

Cena za m2 omítky zahrnuje veškeré náklady a prvky spojené s provedením díla:

 • přistavení sila, strojního vybavení, dodávka a doprava materiálu
 • okenní připojovací profily PROTEKTOR 3712 APU 9mm se silikonovým jazýčkem
 • zakrytí oken fólií
 • osazení rohových profilů PROTEKTOR 10077, dvakrát zinkované
 • přebandážování  přechodů různorodých materiálů a spár armovací tkaninou
 • osazení soklového ukončovacího profilu PROTEKTOR 1211, dvakrát zinkovaný
 • penetraci pod pastovitou omítku
 • natažení probarvené omítky
 • jádrovou omítku, silikonovou omítku zrnitost 2mm.
 • dopravu

Všechny dodávané materiály a komponenty jsou certifikovány a dodávány od renomovaných výrobců.

Získat nezávaznou kalkulaci strojních omítek fasád

Technická připravenost pro silo:
Připojení el. energie - 380V, jištění  25A typ B
Přípojka vody - (min. tlak 3,0 bary), nebo studna s čerpadlem